HỆ THỐNG LƯU TRỮ AVID NEXIS
Avid Nexis lưu trữ Media trên nền tảng SDS
Điện toán đám mây
Một nền tảng điện toán đám mây cho quy trình phát sóng
ISIS 7000
Giải pháp hoàn hảo cho lưu trữ
Hệ thống lưu trữ MediaGrid
Lựa chọn công nghệ lưu trữ trong Truyền Hình
Avid GrassValey EVS Harmonic Vislink Streambox Sonny JVC-KENWOOD Canon Etere Dalet Orad Autodesk Vitec Sennhieser Coemar Desisti MA-Lighting HP IBM Microsoft Aspera Cisco Canare Christie Digicast

About Us

Supply, installation, technology transfer and equipment systems television program production, storage systems, radio programs, video, lighting system most TV radio across the country.

Contact Information

TECHNOLOGY AND BROADCAST JSC - TEKCAST
No 5 Thi Sach, Ha Noi, Vietnam
(84-4) 3.9761706 - (84-4) 3.9715371
www.tekcast.com.vn
info@tekcast.com.vn

Connect to us

Bản quyền thuộc về Tekcast © 2015